ÚŘEDNÍ DESKA

foto obce

Zpět na titulní stranu

Zpět na obecní úřad

Návrh rozpočtu obce na rok 2017

Finanční správa ČR - nabídka nové služby propoplatníky daně z nemovitých věcí

Finanční správa ČR-žádost

VV Oznámení o společném jednání a vystavení návrhu Změny č.1 územního plánu Újezdec

Změna č.1 ÚP- textová a grafická část-návrh k jednání