VYHLÁŠKY A ROZPOČTY

foto obec

Zpět na titulní stranu

Zpět na obecní úřad

 

OBECNĚ PLATNÉ VYHLÁŠKY OBCE ÚJEZDEC

VYHLÁŠKY

Obecně závazné vyhlášky vydané Obecním úřadem Újezdec jsou k dispozici k nahlédnutí na obecním úřadě v době úředních hodin.

 

ROZPOČET 2011

ROZPOČET 2012